Állami felsőbb leányiskola, Kolozsvár, 1881

Értesítő A KOLOZSVÍ.R-VÍ.ROSI ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT > FELSŐBB LEÁNYISKOLA r t rr 188’/,-iki ISKOLAI ÉVÉRŐL KIADJA A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG. KOLOZSVÁR. ■NYOMATOTT STEIN JÁNOS BETŰIVEL.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék