Katolikus népiskolák, Kolozsvár, 1891

ROM. KATH. NÉPISKOLÁK VI. ÉRTESÍTŐJE a kőkerti, augiisztennii és liidelvei rém. kath. vegyes népiskolákban, a kiil-magyar-ntczai-(szt.-péteri) г. к. elemi fin-lskolában, a kiilmngynr-ntezai-(Szabó-inlézeti) г. kath. leányiskolában, a lyceniiii elemi (Iniskolálian és a belvárosi leányiskolában, valaniint a Kolozsvárhoz tar­tozó szamosfalvi r. k. elemi vegyes népiskolában f. évi junius I, 10, li, 13, 14, 15, 17, 18, 19. 20, 21, 22. 23 és 24-én tartandó közvizsgálafeok rendjéről, szemelyzeteiröl és tantárgyairól. A KOLOZSVÁRI Az 1891—92 tanév végén kiadta a kolozsvári r. kath. iskola­szék megbízásából 7Aradi albert, iskolaszéki jegyző. KOLOZSVÁRIT, FKRP1NÁND, GOMBOS ÉS SZTUPJÁR LYCEUM KÖNYVNYOMDÁJA. 1892.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék