Katolikus népiskolák, Kolozsvár, 1893

J A KOLOZSVÁRI ROM. KATH. NÉPISKOLÁK VIII. EETESITOJE a kó'kerti, auguszteunii és liúlelvei rám. katli. vegyes népiskolákban, a kiil-magyar-ntczai-(szt.-péteri) r. katli. elemi fia-iskolában, а кiilniagyar-utczai-(Szabó-intézeti) r. katli. leányiskolában, a lycennii elemi fiúiskolában és a belvárosi leányiskolában, valamint a Kolozsvárhoz tar­tozó szaiuosfalvi г. к elemi vegyes népiskolában f. évi junius 5., 9., II., 12., 13., 14., 15., 16., 17., IS­IS., 20., 21., 22,, 23., 25 és 26-án tartanó közvizsgálatok rendiéről, személgzeteiröl és tárgyairól. УЩ. к Az 1893—94 lanév végén kiadi. kolozsvári r. kath. iskola­szék megDizásából VARADI ALBERT iskolaszéki jegyző. KOLOZSVÁRIT, NY. GOMBOS ÉS SZTUPJÁR «LYCEUM» KÖNYVNYOMDÁJA. 1894.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék