Katolikus népiskolák, Kolozsvár, 1895

?уг. A KOLOZSVÁRI ROM. КАТИ. NÉPISKOLÁK X. ÉRTESÍTŐJE a kőkerti, auguszteumi és nagy-utczai r k. vegyes népisko­lákban, a külmagyar-utczai (Szt.-Péteri) r. kath. elemi fiúisko­lában, a külmagyar-utczai (Szabó-intézeti) rom. kath. leány­iskolában, a lyceumi elemi fiúiskolában és a belvárosi leány­iskolában, valamint a Kolozsvárhoz tartozó szamosfalvi r. kath- elemi vegyes népiskolában folyó évi junius 1., 2., 3., 5., 6., 9., 19., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19. és 20-án tartandó КÖZVIZ S GÁLATO К RENDJÉRŐL, SZEMÉLYZETEIRŐL ÉS TÁRGYAIRÓL. AZ 1895 — 96. TANÉV VÉGÉN A KOLOZSVÁRI R. KATH. ISKOLASZÉK megbízásából szerkesztette: VÁRADI ALBERT, ISKOLASZÉKI JEGYZŐ. m > < l у Ж í < i; <T < \ KOLOZSVÁRT, NYOMATOTT GOMBOS FEKENCZNÉL. 1896. МЖ ж

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék