Katolikus népiskolák, Kolozsvár, 1896

г7У?г л ■Hhsij-If : /Г ifi;-Wiiil:-*#il!-^n*:í=-If!! —«^ I :-*#Ц! H«*­r[-531 III I WÍ|=! 4f|! hS|; ' -fffi ^ i= i értesítője a kökerti-, anguszteuini és nagyntczai r. k. vegyes népisko­lákban, a kiilniagyar ntczai (Szt.-Péteri.) r. k. elemi fiúisko­lában, a kiilmagyar ntczai (Szabó-intézeti) róni. katli. leány­iskolában, a lycenmi elemi fluiskolAban és a belvárosi leányiskolában, valainint a Kolozsvárhoz tartozó szainos- falvi r. katli. elemi vegyes népiskolában folyó évi junius 3., 4., 8. 9, 10., 11., 12., 14., 15., 16., 18., 19, 20., 21., 22., 23. és 24-én tartandó KÖZ VIZSGÁLATOK RENDJÉRŐL, SZEMÉLYZETEIRŐL ÉS TÁRGYAIRÓL. AZ 1896—97. TANÉV VÉGÉN A KOLOZSVÁRI R. КЛТН. ISKOLASZÉK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE : VÁRAD I ALBERT, ISKOLASZÉKI JEGYZŐ. : <=*-­i KOLOZSVÁR. NYOMATOTT GOMBOS F. LYCEL'M-NYOMDÁJÁBAN 1897. P­J ^ r. //í#Sr. SZjf J s7 л-. vi a»* ___ ^ 222^/-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék