Katolikus népiskolák, Kolozsvár, 1896

I. Ä közvizsgálatok soPFßndjß. 1. Junius 3-án d. e. 9—12-ig a kőkerti r. k. vegyes népiskola vizs­gálata minden tantárgyból, d. u. 3—5-ig az óvoda vizsgálata. 2. Junius 4-én d. e. 9—i2-ig az auguszteumi elemi vegyes népis­kola vizsgálata minden tantárgyból, d. u. 3—5_'g az óvoda vizsgálata. 3. Junius 8-án d. e. 9—12-ig a k. magyar-utczai Szt.-Péteri r. k. elemi fiúiskola vizsgálata minden tantárgyból ; d. u. 3—5-ig az óvoda vizsgálata. 4. Junius g-én d. e. 9--12-ig a k.-magyar-utczai Szabó-intézeti leányiskola vizsgálata minden tantárgyból. 5. Junius Ю-én és Il-én d. e. 9 — 12-ig a nagy-utczai (Schütz-féle) vegyes népiskola vizsgálata minden tantárgyból, 6. Junius 12., 14., 15. és 16-án a lyceumi elemi fiúiskola vizsgá­latai a következő sorrendben : » 12 én d. e. 8 — 12-ig az I. oszt. minden tantárgyból. » 14-én d. e. 8—12 ig a. II » » » » 15-én d. e. 8—12-ig a III. » » » » 16-án d. e. 8—12-ig a IV. » » » 7. Junius 18 —24-ig a belvárosi r k. leányiskola vizsgálata a kö­vetkező sorrendben: » 18-án d. e. 10—-12-ig az I. oszt. minden tantárgyból. » 19-én d. e. 9 — 12-ig a II. » *' » » 21-én d. e. 9 — 12-ig a III. » » » » 22-én d. e. 9—12 ig a IV. *• » » » 23 án d. e. 9 — 12-ig az V. » » » » 24-én d. e. 9 — 12-ig a VI. » » » 8. Junius 20-án d e 9 —ii ig a szamosfalvi r. k. vegyes népiskola vizsgálata minden tantárgyból. 27-én a tanév ünnepélyes bezárása a leányiskola helyiségé­ben s hálaadó isteni tisztelet. Az Írás, rajz, női kézimunka stb. dolgozatok a vizsgálatok tartama alatt az illető iskoláknál lesznek kiállítva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék