Katolikus népiskolák, Kolozsvár, 1896

II. Ä kolozsvári rom. kath. qépiskolák elöljárósága. a) A kolozsvári r.k. egyházközség képviselőtestülete. Elnök : Biró Béla apátplébános ; főgondnok : dr. Groisz Gusztáv; gondnok : Nasty Kálmán; ügyvéd : Tamási Sándor; egyh. községi jegyző: Mák Ferencz; isk. széki jegyző: Váradi Albert; pénztár­nok: Palczcr Ede; Sz.-Erzsébetin aggház ispánja: dr. Szombat­helyi József. m T a gok; Dr. Abt Antal Dr. Bénél János Ajtai K. Albert Benő Sándor ifi­Ábrahám Antal- Itj. Bertha Mihály Acs Rókus Bertha Mihály 5­Albach Géza 25­Betegh Péter Dr. Ákoncz Károly Gr. Béldv Ákos Ákoncz István Biasini Sándor Dr. Ákoncz János Biluska József Alexi György Biró János, gyógysz IO. Dr. Apáthi István 30­Bisztrai Károly Babos Sándor Becskor Mihály Bak Lajos Bodó József Baksay József Dr. Bogdán Péter Barabás József Bogyó István 15­Balázs K. József 35­Boros Lajos Bácsenyszki József Bournáz János Bányai Lajos Bokor Károly Becsei Hugó Bokros Béla Bénél Ferencz Böjthe László го. Bénél János 40. Böjthe Máté 1*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék