Katolikus népiskolák, Kolozsvár, 1897

A KOLOZSVÁRI róm. кати, népiskolák XII.-*# I rr értesítője a kőkerti-, auguszteuml és nagy-utczai r. k. vegyes népisko­lákban, a kiilmagyar ntczai (Szt.-Péteri) r. k. elemi fluisko- lában, a killmagyar-utczai (Szabó-intézeti) róm. kath. leány­iskolában, a iyceiimi elemi iluiskolában és a belvárosi leányiskolában, valamint a Kolozsvárhoz tartozó szamos- falvi r. kath. elemi vegyes népiskolában folyó évi junius 4., 6., 7., 8., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 20., 21., 22., 24. és 25 én tartandó KÖZ VIZSGÁLATOK RENDJÉRŐL, SZEMÉLYZETEIRŐL ÉS TÁRGYAIRÓL. AZ 1897 — 98. TANÉV VÉGÉN A KOLOZSVÁRI R. KATH. ISKOLASZÉK megbízásából szerkesztette: VARADI ALBERT, ISKOLASZÉKI JEGYZŐ. KOLOZSVARTT. NY. GOMBOS FERENCZ L Y CEUM-N YOMDÁJ Á В A N. 1898.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék