Katolikus népiskolák, Kolozsvár, 1898

tf-Ni-Ni-Ni-Ni if 1-Ni-Ni 3-Ni-># —Ni H4-Ni-Ni-+# ROM. KATH, NÉPISKOLÁK XIII. rí értesítője a kőkerti-, auguszteumi és nagy-utczai r. k. vegyes népisko­lákban, a külmagyar-ntczai (Szt.-Péteri) és a lyeeuini elemi r. k. finiskolában, a kttlniagyar-utczai (Szabó-intézeti) és abel- városi rém. katli. leányiskolában, valamint a Kolozsvárhoz tartozó szainosfalvi r. katli. elemi vegyes népiskolában folyó évi junius 5, 6 , 7, 8, 9,10,13, 14,15,16,18, 19 , 21, 22 , 23 , 24 és 26 án tartandó KÖZVIZSGÁLATOK RENDJÉRŐL, SZEMÉLYZETEIRŐL ÉS TÁRGYAIRÓL. AZ 1898—99. TANÉV VÉGÉN A KOLOZSVÁRI R. KATH. ISKOLASZÉK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE: VÁRA Dl HUBERT, ISKOLASZEKI JEGYZŐ.-esss* KOLOZSVAKTT. NY. GOMBOS FERENCZ LYCEUM-KÖNYVNYOMDAJA. 1899. ________________I_______ IIIIIIIIIIIHIIIIIHIIIIIHIl! llílllllllllülllllllllllllllllllilllHIHII

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék