Katolikus népiskolák, Kolozsvár, 1900

/7 у г,-й-й-й й-й й й Й й Й-+| й -Й -Й Й Й -Й -Й й —й -Й —й •Й -Й -Й Й Й-й-Й-Й-Й-Й-Й-й-Й-Й-Й-й-й-Й-Й-Й-Й-й _М га’ 5f[s A KOLOZSVÁRI ROM. КАТЯ. NÉPISKOLÁK XV. и értesítője a kőkerti-, auguszteumi és nagy-utczai r. k. vegyes népiskolákban, a külmagyar-utczai (Szent-réten) és a lyceumi elemi г. к fiúiskolában, a külmagyar-utczai (Szabó-intézeti) és a belvárosi г. к leányiskolában, valamint a Kolozsvárhoz tartozó szamosfalvi r. kath. elemi vegyes népiskolában folyó évi junius 4, 5,7,8., 10., 11, 12., 13., 14., IS, 17., 18., 19., 20,, 21,22., 24., 25., 26 , 27., 23., és 29-én tartandó KÖZVIZSGÁLATOK RENDJÉRŐL, SZEMÉLYZETEIRŐL ÉS TÁRGYAIRÓL. Az 1900 — 1901. tanév végén a kolozsvári r. kath. iskolaszék megbizásából szerkesztette: YÁRADI ALBERT, ISKOl.ASZÉKI JEGYZŐ. KOLOZSVÁRT, NYOMATOTT GOMBOS FERENCZ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1901. XI ä '?(/, . . , Ь^г-гя^Г #4­#4­#4­#4­#4­#4­Ц*­#4­#4­#4­#4­#4­#4­£4­#4­#4­#4­#4­i?4­#4­#4­£4­$4­Í*­#й (*4­S4­#4­#4­£4­#4­V+­#4­#4 #4­#4­S4­5т4­t?4­#4­S4­#4­£4­#4­S4­#4— ^4­#4­^4­<=4­£4­'7^° ­4Н­#4— «4­#4­<?4­34­34­Зй 34­34­34­^4— 34­#4­#4­34-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék