Katolikus népiskolák, Kolozsvár, 1901

nnh ж щщ даг щ щ щ vt 7Ж У± *>•{• V? € vi­vi vi vi /Ся e а а а V'­A KOLOZSVÁRI RÓA\. KATIÉ NÉPISKOLÁK XVI. лг Értesítője a kőkerti-, auguszteumi és nagy-utczai r. k. vegyes népiskolákban, a külmagyar-utczai (Szent-Péteri) és a lyceumi elemi r. k. fiúiskolában, a külmagyar- utczai (Szabó-intézeti) és a belvárosi r. k. leány­iskolában, valamint a Kolozsvárhoz tartozó szamos- falvi r. kath. elemi vegyes népiskolában folyó évi junius 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12.. 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20 és 21-én tartanöó közvizsgálatok rendjéről, személyzeteiről és tárgyairól. AZ 1901—-1902. TANÉV VÉGÉN A KOLOZSVÁRI R. KATH. ISKOLAS7ÉK megbízásából szerkesztette: VÁRADI ALBERT, ISKOLASZÉKI JEGYZŐ. . KOLOZSVÁRT, NYOMATOTT GOMBOS FERENCZ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1902. В В ■M >ary m в ы p p в m m в 'Ш \Щ I Р Шг » Р К* » Щ В в 8SJT 0 » Р It .0

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék