Katolikus népiskolák, Kolozsvár, 1906

A KOLOZSVÁRI ROM. KATH. NÉPISKOLÁK a kökerti-, auguszteumi és nagy-utczai róm. katholíkus vegyes népiskolában, a külmagyar-utczaí (Szent-Péteri) és a lyceumí elemi róm. katholíkus fiúiskolában a külmagyar-utczaí (Szabó-intézetí) és a belvárosi róm. kath. leányiskolában folyó évi junius hó 15., 17., 18., 19., 20. és 21-én tartandó közvízsgálatok rendjéről, személyzeteiről és tárgyairól. Az 1906—1907 évi tanév végén a kolozsvári r. kath. iskolaszék megbízásából szerkesztette: XXI. ÉRTESÍTŐJE VÁRADI ALBERT iskolaszék! jegyző. KOLOZSVÁRT NY. SZENT BONAVENTURA KÖNYVNYOMDA J907

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék