Katolikus népiskolák, Kolozsvár, 1911

1}П/} A KOLOZSVÁRI ROM. КАТИ. ISKOLASZÉK FENHATÓSÁGA ALATT ÁLLÓ ISKOLÁK XXVI. ÉRTESÍTŐJE A LyCEUMI R. HATH. ELEMI FIU-ISKOLÁBAN, A KÜLMAGyAR-UTCAI (SZENT-PÉTERI) RÓM. HATH. ELEMI FIÚ- ÉS LEÄNyiSKOLÄBAN, A BELVÁROSI RÓM. HATH. ELEMI LEÄNyiSKOLÄBAN, VALAMINT A „MIASSZONyUNK“-RÓL NEVEZETT SZEG. ISKOLANŐVÉREK VEZETÉSE ALATT Álló auguszteum róm. kath. elemi LEÄNyiSKOLÄBAN ÉS MARIANUM ISKOLÁIBAN A FOLYÓ TANÉV VÉGÉN TARTANDÓ KÖZVIZSGÁL AT О К RENDJÉRŐL, SZEMÉLYZETÉRŐL ÉS TÁRGYAIRÓL 1911—12. TANÉV VÉGÉN A KOLOZSVÁRI R. K. ISKOLASZÉK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE VÁRADI ALBERT ISKOLASZÉKI JEGyZŐ KOLOZSVÁR SZENT BONAVENTURA KÖNYVNYOMDA NYOMÁSA 1912

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék