Unitárius Kollégium, Kolozsvár, 1879

ERTESITO AZ UNITÁRIUS VALLÁSKÖZÖNSÉG ISKOLAIRÓL AZ 1879—80-IK TANÉVBEN. A NEVELÉSÜGYI BIZOTTSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE KOVÁCS JÁNOS, igazgató-tanár. KOLOZSVÁRT, NYOMATOTT K. PAPP MIKLÓS ÖRÖKÖSEINÉL.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék