Unitárius Kollégium, Kolozsvár, 1882

UNITÁRIUS VALLÁSKÖZÖNSÉG ISKOLÁIRÓL t\Z 1882—83-IK TANÉVBEN A NEVELÉSÜGYI BIZOTTSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE: KOVÁCS JÁNOS, IGAZGATÓ-TANÁR. a „Magyar Polgár“ Nyomdájában. K. Papp Miklós örököseinél

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék