Unitárius Kollégium, Kolozsvár, 1884

:: ► •, <" 3 ;; i ií ni v* 4 # értesítő AZ UNITÁRIUS VALLÁSKÖZÖNSÉG ISKOLÁIRÓL AZ 1884—85-1K TANÉVBEN. Íj I A NEVELÉSÜGYI BIZOTTSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL szerkesztette: KOVÁCS JÁNOS, igazgató-tanár. Yó>i 1— VI. ÉVFOLYAM. !!' I 1 í! ss!s@»s.a/ IÍOLOZSVÁRT, Nyomatott a „Magyar PoLCfÁua Könyvnyomdájában. 1885.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék