Unitárius Kollégium, Kolozsvár, 1885

ÉRTESÍTŐ UNITÁRIUS VALLÁSKÖZÖNSÉG ISKOLÁIRÓL AZ 1885—86-ik TANÉVBEN. A NEVELÉSÜGYI BIZOTTSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL szerkesztette: KOVÁCS JÁNOS, igazgató-tanár. KOLOZSVÁRT, Nyomatott a r Magyar Polgár“ Könyvnyomdájában. 1886.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék