Unitárius Kollégium, Kolozsvár, 1886

I il I I II 1 !! lil 1 V ♦ 1 [II 1 ■ ♦ i 1 * értesítő az UNITÁRIUS VALLÁSKÖZÖNSÉG ISKOLÁIRÓL. az 1886—87-ik tanévben. A NEVELÉSÜGYI BIZOTTSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL szerkesztette KOVÁCS JÁNOS, igazgató fanár. VIII. évfolyam. .K6L0ZSVÁRTT AJTAI K. ALBERT (MAGYAR POLGÁR) KÖNYVNYOMDÁJA. 1887. I il il

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék