Unitárius Kollégium, Kolozsvár, 1890

i I I íjl i ■ I! I I i f!) . m ÉRTESÍTŐ AZ UNITÁRIUS VALLÁSKÖZÖNSÉG ISKOLÁIRÓL az 1890—91-ik tanévben. A NEVELÉSÜGYI BIZOTTSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE KOVÁCS JÁNOS, IGAZGATÓ-TANÁR. XII. évfolyam. KOLOZSVÁRIT, AJTA1 K. ALBERT (MAGYAR POLGÁR) KÖNYVNYOMDÁJA. 1891.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék