Unitárius Kollégium, Kolozsvár, 1892

AZ UNITÁRIUS VALLÁSKÖZONSÉC FELSŐBB ISKOLÁINAK ÉS AZ EZEKKEL KAPCSOLATOS ELEMI ISKOLÁKNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1892-^93-ik TANÉVRŐL. * A NEVELÉSÜGYI BIZOTTSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL KÖZZÉTESZI ULÁRPÁL IGAZGATÓ. * XIV. ÉVFOLYAM. KOLOZSVÁRTT, NY. GOMROS ÉS SZTUPJÁR «LYCEUM» KÖNYVNYOMDÁJA. 1803.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék