Unitárius Kollégium, Kolozsvár, 1896

KOLOZSVÁRI UNITÁRIUS KOLLEGIUM (PAPNEVELŐ INTÉZET, ÁLLAMILA6 SE6ÉLYEZETT FÖSYMNASIUM ÉS ELEMI ISKOLA) ÉRTESÍTŐJE AZ 1896—97-ik TANÉVRŐL. a A NEVELÉSÜGYI BIZOTTSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE BOROS SÁNDOR IGAZGATÓ. <a XVIII. ÉVFOLYAM. NY. GÁMÁN JÁNOS ÖRÖKÖSE KÖYNVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék