Unitárius Kollégium, Kolozsvár, 1897

KOLOZSVÁRI UNITÁRIUS KOLLEGIUM (PAPNEVELŐ INTÉZET, ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT FÖGYMNASM ÉS ELEMI ISKOLA) Értesítője AZ 1897— 98-ik TANÉVRŐL. « A NEVELÉSÜGYI BIZOTTSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE BOROS SÁNDOR IGAZGATÓ. & XIX. ÉVFOLYAM. KOLOZSVÁRT, NY. GÁMÁN JÁNOS ÖRÖKÖSE KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék