Unitárius Kollégium, Kolozsvár, 1898

r A KOLOZSVÁRI UNITÁRIUS COLLEGIUM (PAPNEVELŐ INTÉZET. ÁLLAMILAG SEGÉLTEZETT FÖGYMNAS1UM ÉS ELEMI ISKOLA) ÉRTESÍTŐJE AZ 1898—99. TANÉVRŐL. » A NEVELÉSÜGYI BIZOTTSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE BOROS SÁNDOR IGAZGATÓ. £ XX. ÉVFOLYAM. KOLOZSVÁRT, GÁMÁN J. ÖRÖKÖSÉNÉL. 1899. ír NYOMATOTT

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék