Unitárius Kollégium, Kolozsvár, 1899

Lm I A KOLOZSVÁRI UNITÁRIUS COLLEGIUM (PAPNEVELŐ INTÉZET, ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT FŰGYMNASIUM ÉS ELEMI ISKOLA) ÉRTESÍTŐJE AZ 1899—9C0. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE BOROS SÁNDOR IGAZGATÓ. XXI. ÉVFOLYAM. W

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék