Unitárius Kollégium, Kolozsvár, 1903

A KOLOZSVÁRI UNITÁRIUS KOLLÉGIUM (PAPNEVELŐ INTÉZET, ÁLL. SEG. FŐGIMNÁZIUM, ELEMI ISKOLA) ÉRTESÍTŐJE AZ 1903/904. ISKOLAI ÉVRŐL SZERKESZTETTE: DR GÁL KELEMEN, IGAZGATÓ. XXV. ÉVFOLYAM. KOLOZSVÁR, NYOMATOTT (LÁMÁN JÁNOS ÖRÖKÖSÉNÉL 1904.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék