Unitárius Kollégium, Kolozsvár, 1905

I Wh /I nJ A KOLOZSVÁRI UNITÁRIUS KOLLEGIUM (PAPNEVELŐ INTÉZET, ÁLL SEG. FŐGIMNÁZIUM, ELEMI ISKOLA) ÉRTESÍTŐJE AZ 1905/906. ISKOLAI ÉVRŐL SZERKESZTETTE: DK GÁL KELEMEN, IGAZGATÓ. A THEOLOGIAI RÉSZT: Dr BOROS GYÖRGY, dekAn. XXVII. ÉVFOLYAM. KOLOZSVÁRT. NYOMATOTT GÁMÁN J. ÖRÖKÖSÉNÉL. 1906.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék