Unitárius Kollégium, Kolozsvár, 1906

A KOLOZSVÁRI UNITÁRIUS KOLLÉGIUM (PAPNEVELŐ INTÉZET, ÁLL. SEG. FŐGIMNÁZIUM, ELEMI ISKOLA) ÉRTESÍTŐI E AZ 1906—907. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE DR- GÁL KELEMEN, IGAZGATÓ. A THEOLOGIAl RÉSZT: Dr. BOROS GYÖRGY, DEKÁN. XXVIII. ÉVFOLYAM. KOLOZSVÁRT Nyomtatta Gámán J. örököse könyvnyomdája

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék