Unitárius Kollégium, Kolozsvár, 1908

A KOLOZSVÁRI UNITÁRIUS KOLLÉGIUM (PAPNEVELŐ INTÉZET, ÁLL. SEG. FŐGIMNÁZIUM, ELEMI ISKOLA) ÉRTESÍTŐJE AZ 1908 —909-IK ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE: DR’ GÁL KELEMEN. IGAZGATÓ. A THEOI.ÓGIAI RÉSZT: Dr BOROS GYÖRGY, DÉKÁN. XXX. ÉVFOLYAM. KOLOZSVÁRT, NYOMATOTT AZ ELLENZÉK KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 190(i.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék