Unitárius Kollégium, Kolozsvár, 1909

— B 1153 . A KOLOZSVÁRI UNITÁRIUS KOLLÉGIUM (PAPNEVELŐ INTÉZET, ÁLL. SEG. FŐGIMNÁZIUM, ELEMI ISKOLA) ÉRTESÍTŐJE AZ 1909—910-1K ISKOLAI ÉVRŐL. Dk GÁL KELEMEN, A THKuU'iGlAI KÉSZT: Dk. BOROS GYÖRGY, HÉRÁN. XXXI. ÉVFOLYAM. KOLOZSVÁRT, NYOMATOTT ÜÁMÁN |. ÖRÖKÖSÉNÉL 1910.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék