Unitárius Kollégium, Kolozsvár, 1910

ff J53 A KOLOZSVÁRI «, • ■*- " ' UNITÁRIUS KOLLEGIUM (PAPNEVELŐ INTÉZET, ÁLL. SEG. FŐGIMNÁZIUM, ELEMI ISKOLA) ÉRTESÍTŐJE AZ 1910—911-IK ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dk GÁL kelemen, IGAZGATÓ, A THEOLOGIAI RÉSZT: CSIFÓ SALAMON, DÉKÁN. XXXII. ÉVFOLYAM. KOLOZSVÁRT. NYOMATOTT OÁMÁN J. ÖRÖKÖSE KÖNYVSAJTÓJÁN 1911.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék