Unitárius Kollégium, Kolozsvár, 1912

A4'5°i A KOLOZSVÁRI UNITÁRIUS KOLLÉGIUM (PAPNEVELŐ-INTÉZET, ÁLL. SEG. FŐGIMNÁZIUM, ELEMI ISKOLA) értesítője AZ 1912—913-IK ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE: DR GÁL KELEMEN, IGAZGATÓ. A TEOLÓGIAI RÉSZT: CSIFÓ SALAMON, DÉKÁN. XXXIV. ÉVFOLYAM. KOLOZSVÁR, NYOMATOTT OÁMÁN JÁNOS ÖRÖKÖSE KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1913.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék