Unitárius Kollégium, Kolozsvár, 1913

Pl KOLOZSVÁRI 0 PK'fv UNITÁRIUS KOLLÉGIUM (PAPNEVELŐ INTÉZET, ÁLL SEO. FŐGIMNÁZIUM, ELEMI ISKOLA) ÉRTESÍTŐJE AZ 1913—1914-IK ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE: DR. GÁL KELEMEN, IGAZGATÓ. a teológiai részt: CSIFÓ SALAMON, DÉKÁN. XXXV. ÉVFOLYAM. KOLOZSVÁR, NYOMATOTT A CORV1NEUM N YOMDA VÁLLALAT ^KÖNYVSAJTÓJÁN 1914

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék