Unitárius Kollégium, Kolozsvár, 1915

E Á A KOLOZSVÁRI UNITÁRIUS KOLLÉGIUM (PAPNEVELŐ INTÉZET, ÁLL SEG. FŐGIMNÁZIUM, ELEMI ISKOLA) ÉRTESÍTŐJE AZ 1915—1916-IK ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK : A TEOLÓGIAI RÉSZT: GÁLFI LŐRINC, dékAn. A TÖBBIT: DR. GÁL KELEMEN, IGAZGATÖ. XXXVII ÉVFOLYAM. KOLOZSVÁR, , egyesült könyvnyomda részvénytársaság 1916. A« ... . : rmfiMlaiii■ 1étíir .1* .":U £ '

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék