Unitárius Kollégium, Kolozsvár, 1916

-E Híd A KOLOZSVÁRI UNITÁRIUS KOLLÉGIUM (TEOLÓGIAI AKADÉMIA, FŐ­GIMNÁZIUM, ELEMI ISKOLA) ÉRTESÍTŐJE AZ 1916—17-IK ISKOLAI ÉVRŐL SZERKESZTETTÉK A TEOLÓGIAI RÉSZT: GÁLFI LŐRINC, DÉKÁN A TÖBBIT: DR. GÁL KELEMEN, IGAZGATÓ XXXVIIL ÉVFOLYAM m KOLOZSVÁR, KOLOZSVÁRI HÍRLAP RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖNYVNYOMDÁJA 1917.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék