Unitárius Kollégium, Kolozsvár, 1941

Alapittatott 1568. évben. Kolozsvári tankeriilet. Magyarországi Unitárius Egyház. (Internátus.) A KOLOZSVÁRI UNITÁRIUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA ÉVKÖNYV AZ 1941—42. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: GÁLFFY ZS1GMOND IGAZGATÓ.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék