Gazdasági, pénzügyi és tőzsdei kompasz, 1929-1930/3-4. kötet, 5. évfolyam

>00' g »—agg)G==s®CBaS®(y=a3fi)i?=aS®<ÄSa>'!=:sS®(?=aS®©S=S®G==S®<?=S0<?=aS®ö=SBSg)(J=sS0G=5S®5=S!S®0 Triesti Általános Biztosító-Társulat (Assicurazioni Generali) Magyarországi igazgatósága: Budapest, V. kér., Dorottya-utca 10. szám. Telefon: Aut.: 849-14, 849-15, 849-16, 849-17, #849-18, 820-03, 820-05, 821-15, 529-54. Alapíttatott 1831-ben. Egiyik legnagyobb és legrégibb biztosítóintézet, mely 1831-ben alakult és immár közel 100 év óta tölt be domináló helyet a nem­zetközi biztosítási piacon. Magyarországon a biztosítási intéz­ményt ez a társaság honosította meg és a károk előzékeny meg­állapítása, pontos kifizetése által általános bizalmat vívott ki maga irárt. 1928. évi mérlege szerint részvénytőkéje és kezes­ségi alapjai meghaladják az 1230 millió lirát. Az intézet alapí­tása óta teljesített kárfizetések végösszege 3.779,347.113-71 lirát tesznek ki. É számok bizonyítják, hogy az „Assicurazioni Gene­rali“ még a legelővigyázatosabb gazdának és családapának is teljes megnyugtatást nyújthat és hogy a nagy bizalom, mely­nek a társaság örvend, teljesen igazolt is. Elfogad: 1. Életbiztosításokat halál vagy elérés esetére. 2. Tűz, villámcsapás, légszesz- és gőzkazánrobbanás által okozott károk ellen mindennemű ingó és ingatlan tárgyra. 3. A tiszta haszon és bérjövedelmek laképületeknél tűzkár folytán való elmaradása ellen. 4. Törés által okozott károk ellen: tükör vagy tükörüveg­táblára és gépekre. 5. Szállítmánykárok ellen: vízen és szárazföldön szállított javakra. Tengeren szállított áruk is biztosíttatnak. 6. Betöréses-lopás ellen: háztartási és irodai berendezésekre, áruraktárak, valamint templomok, zárdák és imaházakban talál­ható értéktárgyakra, készpénz és értékpapirállomány is bizto- síttatik. 7. Jégkárok ellen: a Magyar Jég- és Viszontbiztosító r.-t. számára. 8. Baleset ellen: az Első Általános Baleset- és Kárbiztosító Társaság számára. 9. Óvadék és kezességé eltulajdonítás (lopás, hűtlen kezelés és sikkasztás) elleni biztosításokat, a Minerva Általános Biztosító Rt. részére. Kedvező feltételek, olcsó díjtételek. 111.—IV. kötet.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék