Gazdasági, pénzügyi és tőzsdei kompasz, 1936-1937/1-2. kötet, 12. évfolyam

I—II. kötet. I AZ ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG BUDAPEST, IV.VIGADÓ-TÉR I. ALAPITTATOTT 1857-ben Elfogad a legméltányosabb feltételek mellett: . i halálesett tökeblztosltásokat Elet- ) járadékbiztosításokat biztosításokat j jelzálogkölcsönnel kapcsolatos élet- f biztosításokat. lakóházak biztosítását I lakásberendezésekre és egyéb háztartást tárgyakra árukészletekre mezőgazdasági átalány biztosi fásokat gyárak és ipartelepek tűzbiztosítását üzemszünetből keletkező kártalanítást biztosításokat házbérveszteség ellent biztosításokat. { lakásberendezésükre és egyéb háztartási árukészletekre pénztári kiküldöttek rablás ellent bizto­sítását "tpn. | kalászos terményekre biztosításokat | . 1 szárazföldi és vlzt, vasatl- és postai áruküldeményekre tengerentúli küldeményekre pénzeslevelekre és egyéb postai érték­küldeményekre ! tűz-. lopás-, törés és robbanási károkra szavatossági biztosítását bennülők balesetbiztosítását. Daleset- es ^ ( egyénenklnti balesetbiztosításokat szavatossagi j gyárak és gazdaságok szavatossági biztosításokat I biztosításait. Géptörés- í ipari üzemekben és gazdaságokban biztosításokat \ közüzemi ipartelepeken. Áíbiztosításokat I teds- ia Ajánlatokkal szolgálnak és mindennemű felvilágosítást nyújtanak ü [ISO IIIGMR tliutlios 8IZI0SI1Q lARSASAG KÍPVIStltlEI az ország minden városában és községeiben.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék