Gazdasági, pénzügyi és tőzsdei kompasz, 1936-1937/3-4. kötet, 12. évfolyam

I Triesti Általános Biztosító-Társulat (Assicurazioni Generali) Magyarországi igazgatósága: Budapest, V. kér., Dorottya-utca 10. szám. Telefon: 1-849-14, #1-849-18, 1-820-03, 1-820-05, 1-821-15, 1-529-54. Alapittatott 1831-ben. Egyik legnagyobb és legrégibb biztosító intézet, mely 1831-ben alakult é3 immár 100 éve múlt, hogy domináló helyet tölt be a nemzet­közi biztosítási piacon. Magyarországon a biztosítási intézményt ez a tál saság honosította meg és a károk előzékeny megállapítása, pontos kifizetése által általános bizalmat vívott ki maga iránt. 1035. évi mér­lege szerint részvénytőkéje és kezességi alapjai meghaladják az 1.903 millió lírát Az intézet alapítása óta teljesített kárkifizetések vég­összege 10.108,966.979 lirát tesznek ki. E számok bizonyítják, hogy az „Assicurazioni Generáli“ még a legelővigyázatosabb gazdának és család­apának is teljes megnyugtatást nyújthat és hogy a nagy bizalom, mely­nek a társaság örvend, teljesen igazolt is. Elfogad: 1. Életbiztosításokat: halál, vagy elérés esetére. 2. Tűz, villámcsapás, légszesz- és gőzkazánrobbanás által okozott károk ellen: mindennemű ingó és ingatlan tárgyra. 3. Laképületeknél a tiszta haszon és bérjövedelem elmaradása e len: tűzkár esetében. 4. Törés által okozott károk ellen: üveg- vagy tükörtáblákra. f>. Szállítmánykárok ellen: szárazföldön és vízen, valamint tengeren szállított árukra és javakra. 6. Retöréses-lopás és rablás ellen: háztartási és irodai berendező­ikre áruraktárak, irodák, valamint templomok, zárdák és imaházak­ban található értéktárgyakra, készpénz- és értékpapírállományra. 7. Eső által okozott károk ellen: szabadtéri előadások, sportesemé­nyek, mulatságok alkalmával a haszon és bevétel elmaradása esetében. 8. Jégkárok ellen: a Magyar Jég- és Viszontbiztosító r. t. számára. 9. Baleset és szavatosság ellen: az Első Általános Baleset- és Kár­biztosító Társaság számára. 10. Ablak-, ajtó- és kirakatredőnyök törése és szakadása ellen: a Középeurópai és Minerva Általános Biztosító r. t. számára. 11. Népbiztosításokat: orvosi vizsgálat nélkül, a Középeurópai és Minerva Általános Biztosító r. t. számára. Olcsó díjtételek, kedvező feltételek. Főiigynökségek az ország minden nagymbb városában, ügynöksé­gek az oiszág legtöbb községében. —IV. kötet. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék