Állami Főreáltanoda, Körmöcbánya, 1882

A KÖRMÖCBÁNYÁI М. KIE. ÁLLAMI FÓREÁLTANODA ig/ TIZEFHARMADIK ÉVI ÉRTESÍTŐJE 1887s • SZERKESZTÉ SCHRÖDER KÁROLY, királyi igazgató. BUDAPEST, RUDNYÁNSZKY A. KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL. 1883. • ía^f) afS"l*%s а^С«Га^Ге5^Гe^s ~g%$ a5^TеЖ^ГаЖ^ аЖ^^^ а._ . ^ ^ ^ 44- ^ ^ ^

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék