Állami Főreáltanoda, Körmöcbánya, 1892

A KÚRMŐCZBÁNYAI М. KIK. ÁLLAMI FOREALISKOLA Н ÜSZŐN ii A H M AD1K ÉYI Értesítője 189". 3. SZERKESZTE SCHRÖDER KÁROLY KIRÁLYI IGAZGATÓ. í.- -> «-------- ------ - ­BUDAPEST, 1893. NAGY SÁNDOR KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL. (IV. kér.. Papnovelde-utcza 8.) *

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék