Állami Főreáltanoda, Körmöcbánya, 1897

A KÖRMÖCZBÁNYAI M. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA HUSZONNYOLCZADIK ÉVI ÉRTESÍTŐI! 1897-98. KÖZZÉTESZI FAITH MÁTYÁS ID.IGAZGATÓ KÖRMÖCZBÁN Y A JOERGES ÁGOST ÖZV. ÉS FIA KÖNYVNYOMÓJA 1898.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék