Állami Főreáltanoda, Körmöcbánya, 1900

I ЯРЯ A KÖRMÖCZBÁNYAI M. KIR.(ÁRkAMI FŐREÁLISKOLA HARMINCZEGYEDIK ÉVI É R T E S í T ŐJ E 1900—1901. KÖZZÉTESZI FAITH MÁTYÁS KIR. IGAZGATÓ. KÖRMÖCZBÁNYA NYOMATOTT PAXNEH J. ÉS BÍRÓN H. 1901.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék