Állami Főreáltanoda, Körmöcbánya, 1903

A KÖRMÖCBÁNYÁI M. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA HARM1NCNEGYEDIK ÉVI ÉRTESl T ÖJ E 1903 — 1904. KÖZZÉTESZI FAITH MÁTYÁS KIB. IGAZGATÓ. KÖRMÖCBÁNYA NYOMATOTT P Л X N К К .1. ÉS В I H О N H. 1904.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék