Korunk 1971 (30. évfolyam)

1971 / 6. szám - SZENT-GYÖRGYI ALBERT: Nehézségeim az atommal

SZENT-GYÖRGYI ALBERT NEHÉZSÉGEIM AZ ATOMMAL Itt újra vissza kell térnem személyes problémáimhoz. Nincs szándékomban, hogy önöket bár­miről is meggyőzzem, és ismét a demokrácia eszméjével kezdem. Demokráciában élni számomra azt jelenti, hogy felelős vagyok a kor­mányom cselekedeteiért, és min­den életbe vágó ügyben olyan lel­kiismeretesen foglalok állást, mint­ha magam volnék az elnök. Korunk legéletbevágóbb ügye az ATOM, mely világos választás elé állít minket: vagy sosem ál­modott jólét és méltóság, vagy nyomor és pusztulás. Miután így állást foglaltam atompolitikánk­kal szemben, tele vagyok nehéz­séggel. Nem vagyok atomtudós, biológus vagyok. Kutató munkás­ságom negyvenöt éve alatt jócskán foglalkoztam az energiával, és alap­vető tételem az volt, hogy nincs különbség energia és energia között. Az atomtudósoktól azonban azt hallom, Rogy az atomenergia az energia min­den más formájától különbözik, és nekem elég nehéz belátni, miért kell ennek így lennie. Csak a legutóbbi időben kezdem érteni. Két kiindulópont is van, amire gondolataimat felépíthetem. Kezdhe­tem azzal, hogy számba veszem az energiákat, amelyeket eddig megis­mertem. Itt van például az energia, mely kocsimat hajtja és benzinből jön; itt van az olaj energiája, mellyel otthonomat fütöm; itt van a villa­mosság, ami világosságot ad, maga pedig a szénből származik. Végül, de nem utoljára itt van az élelmiszerek energiája, mellyel tulajdon teste­met hajtom. Mik hát ezek az energiaforrások: élelmiszer, benzin, olaj és szén? Mint biológus, feleletet tudok adni a kérdésre. Végeredményben mindegyik egy csipet a Nap szikrázó energiájából, melyet miután földgo­lyónkat elérte, felszedtek a növények, aztán kémiai energiává alakítottak, különféle vegyületekké formáltak, amelyekből a növény felépül, vagy számlálatlan esztendőkkel ezelőtt felépült. Van még egy tapasztalatom, amelyből kiindulhatok. Tudom, ha túl­ságosan közel vagyok a tűzhelyhez, elölről perzsel, a hátam viszont bor- zong. Ha továbbmegyek, az engem érő hő igen gyorsan csökken, arányo­san a távolság négyzetével; vagyis ha egy lábnyi távolság helyett tíz láb­855

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék