Közérdekű Levelek, 1926 (4. évfolyam, 61-84. levél)

1926-01-01 / 61. levél

1979 III. évfolyam Budapest, 1926 január Főpo. tg*9G. sz. postafíík MSZMP KIS fn Kő*yvtiúr Leltárba furs' KÖZÉRDEKŰ LEVELEI MEGJELELIK HÁVOKKÉNT KÉT LEMÉL Tartalom: LXI. Levél: Egyenlő elbánás. LXII. Levél: A nagy kérdés. Hogyan lehet vagyont szerezni? LJ Előfizetési dij 24 levélre 24.00 K 12 levélre 12.000 K 6 levélre 6000 K 2 levélre 2000 K LXI. LEVÉL EGYENLŐ ELBÁNÁS. A Dávid és Góliát meséje megismétlődött. Mikor a Közérdekű Leveleket megindítottuk, a Népszava gúnyolódva emlékezett meg rólunk, mint olyanokról, akiknek az a rögeszméjük, hogy a szociáldemokráciát Magyar» országról mi fogjuk kipuszíitani. Három esztendő alatt aztán már odafejlődtek az állapotok, hogy a nemzetgyűlésen a szociáldemokrata kommunista képviselők alig tudnak felszólalni anélkül, hogy ne panaszkodnának ránk. Támad­jak a kormányt, hogy mig az egyenlő elbánás elvét félredobva, i Népszavát minden tőle telhető módon üldözik, addig a Közérdek* Levelek a kormány legjobb induiaíu támogatását élvezik. Mindé« újabb felszólalásuk a kétségbeesés fokozottabb siráma. A Népszava 1925 évi julius 15-iki számában egy cikkei tisztelt meg bennünket, amelyben mély megbotránkozásának ad kifejezést azért, mert a kereskedelemügyi miniszter a Közérdekű Levelek részére postai szállítási díjkedvezményt engedélyezett. Éi felveti azt a kérdést, vájjon miféle szolgálatokért kaptuk ezt $z „egészen kivételes'* kedvezményt? Erre is meg akarunk felelni! A kommunisták akkor is lopnak, ha nem kénytelenek vele. Már nekik ilyen a természetük. Ugyanazzal a fáradtsággal, amely lyel a nemzetgyűlésen és törvényszéki tárgyalásokon felelvasott és a Népszavában közzétett levelezésünket ellopták, ell«phatták voltia a kérvényünket is, abbban megtalálhatták volna a felvilágosítási Hogy a gyűjtemény teljes legyen, tolvajlási mulasztásukat pótlandó, — 97 — Semmiféle írói jogot fenn nem tarftsskj Közleményeinket egészben vagy részfes», a forrás megnevezésével, vagy anőtöf, bárki felhasználhatja, sokszorosíthatja

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék