Közérdekű Levelek, 1928 (6. évfolyam, 111-114. levél)

1928-04-01 / 111. levél

wn . V. évfolyam Budapest, 1928 április Főposta, 95. sz. postafiók. KÖZÉRDEKŰ LEVELEK MEGJELENIK HAVONKÉNT KÉT LEVÉL Tartalom: CXT. Egy a milliókat kizsákmányolok közül. CXII. Hazafisáir. FlŐfWtési dij : Egy évre 24 levélre 2 pengő Félévre 12 levélre 1 pengő Egy szám ára 20 fillér semmiféle írói iogof fenn nem tártunk. Közleményeinket egészben vagy részben, a forrás megnevezésével, vagy anélkül, bárki felhasználhatja, sokszorosíthatja CXÍ. LEVÉL. EGY A MILLIÓKAT KIZSÁKMÁNYOLOK KÖZÜL. » A magyarországi szociálista sajtó az utóbbi években már igen gyéren hoz gyümölcsöt, annak tanúbizonyságául, hogy a magyar munkásság már meglehetősen jól lakott a kommunista zöldségek­kel. Ilyen viszonyok mellett valóságos eseményszámba vehető a „Milliók egy miatt“ című kötet, melyben Weltner Jakab szociáldemokrata vezér, a ..Jakabok“ egyike, élettörténetét maga irja meg. Az önéletleirások történelemnek nem válnak be sehol, mert hiszen az emberek saját maguk részlehajlatlan elbírálására képte­lenek, még ha tárgyilagosak akarnak is lenni, pedig a legtöbb­ször ez nem is szándékuk. Az ilyen nyilvános gyónásnak azon­ban mégis meg van mindég a haszna. A sorokat nyitott szemmel olvasó azon keresztül, amit a vallomásttevő mond és amit tuda­tosan elhallgat, be tud az illető leikébe látni. Abból, amit az jónak itél, vagy rossznak bélyegez, kitárul előttünk az iró valódi egyéni­sége. Ebből a szempontból ítélve Weltner Jakab önvallomása

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék