Közérdekű Levelek, 1931 (9. évfolyam, 151-152. levél)

1931-01-01 / 151. levél

VII. évfolyam. Budapest, '931 ián. topostc, yo. sz. posiujwn. KÖZÉRDEKŰ LEVELEK BÉKÉS TÜNTETÉS EGY HALOTTAL ÉS HÁROMSZÁZ SEBESÜLTTEL. Nem olyan régen történt, csak az 1930 ik év szeptember^ ha­vának elején, hogy a budapesti szociáldemokrata kommunista társaság meg akarta mutatni az erejét. Meg is mutatta, csakhogy az nagyon is kicsinek bizonyult a rendőrség erejével szemben. — Az erőmutatvány eredménye: egy ártatlan, derék magyar munkás halála, több mint 300 egyén megsebesülése. Több, mint 200.000 magyar munkás elvesztette egy napi keresetét és anyagi kárt szenvedett Isten tudja hány ember még ezenkivül. És mindezt tisztán azért, hogy a budapesti szociáldemokrata párt és a szociál­demokrata szakszervezeti tanács ország-világ előtt bemutathassa nagy kudarcát. Szóval Budapest utcáin ismét vár folyt! Derék, becsületes, szegény magyar munkásemberek vére. A szociáldemokrata vezető­ség a Népszavában azt hirdeti, hogy rendőrgolyó ölt Lehetséges. Habár a nyomozás erre bizonyítékot eddig nem talált. Az azonban bizonyos, hogy annak a golyónak az irányát a szociáldemokraták mutatták meg és annak a golyónak irányába a szerencsétlen Dornyik Jánost a szociálisták állították óda! MEGJELENIK HAVONKÉNT KÉT LEVÉL Tartalom: 151. tiékés tüntetés egy halottal és háromszáz sebesülttel. 152. Szolidaritás. Előfizetési díj: Egy évre 24 levélre 2 pengő Félévre 12 levélre 1 pengő Egy szám ára 20 fillér semmiféle írói jogot fenn nem tartunk. Közleményeinket egészben vagy részben, a forrás megnevezésével, vagy anélkül, bárki felhasználhatja, -okszorosithatja 151 .-IK LEVÉL. / U725" Vilioj ujnajcl BPestjVIIVea seny u.22*

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék