Közérdekű Levelek, 1932 (10. évfolyam, 159-160. levél)

1932-01-01 / 159. levél

Vili. évfolyam. Budapest, Főposta, 95. postafiók. 1932. június. KÖZÉRDEKŰ LEVELEK MEGJELENIK HAVONKÉNT KÉT LEVÉL Tartalom: 159. A szovjetgazdálkodás, ahogy azt Károlyi Imre látja. ISO. A nemsikeriilt jóslás. 159. LEVÉL. A SZOVJETGAZDÁLKODÁS, AHOGY AZT KÁROLYI IMRE LÁTJA. A 158-ik Közérdekű Levélben ösmertetett Károlyi Imre-féle: „A kapitalista világrend válsága“ című műnek a legjobban elíté­lendő része a Szovjet-Oroszországról szóló fejezet. Itt aztán már igazán a legnagyobb mérvű tájékozatlanságról tesz tanúbizonyságot, ami nem is csuda, mikor azzal kezdi, hogy: — „az ottani viszonyok elbírálásánál a források közül ki­hagyta az orosz forrásokat akár vörösek (szovjet), akár pedig fehér (emigráció) eredetűek is. Csupán külföldi német, angol, és főképpen északamerikai adatokat használt fel.“ — Hát hogy le­hessen egy ország állapotáról helyes képet alkotni az ottaniak által szolgáltatott adatok nélkül? Hát azok a külföldiek honnan vették adataikat, ha nem Oroszországból? Egy-egy külföldi tölt- hetett hosszabb, vagy rövidebb időt az óriási orosz birodalom egyik vagy másik vidékén, de képtelen volt megismerni az egész ország viszonyait. így aztán nem is lehet semmi értéke annak, amit Károlyi Imre Oroszországról elbeszél. Azt mondja, pl., hogy: — „Az orosz szovjet-vezetők aránylag hihetetlenül rövid idő alatt képesek voltak elvégezni azt a felépítő munkát, mely a négy évig tartó világháború és inkább az utána két évig tartott polgárháború irtózatos pusztításai dacára az orosz birodalom területén tényleg elvégeztetett. Lehetővé tette számukra a szó­113 Semmiféle írói jogot fenn nem tartunk Közleményeinket egészben vagy rész­ben a forrás megnevezésével, vagy a- nélkül, bárki fölhasználhatja, sokszo­rosíthatja Előfizetési díj: Egy évre 24 levélre ... 2 pengő Félévre 12 levélre ... 1 pengő Egy szám ára 20 fillér Kiadóhivatal: Budapest, VI., Podmaniczky-utca 45.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék