Közgazdasági Értesítő - Vámügyek, 1911 (6. évfolyam, 1. kötet)

Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK. i. Vámtörvények és szabályok országok szerint. Vámügyi rendeletek: MAGYARORSZÁG : A vámtarifa végrehajtási utasításának és a vámtarifához fűzött magya­rázatok módosításai (I. Pótlék) 7. old. (II. Pótlék) 41. old. (III. Pótlék) 61. old. (IV-V. Pótlék) 91. old. (VI-VII. Pótlék) 117. old. (VIII-IX Pótlék) 134. old. (X. Pótlék) 157. old. (XI. Pótlék) 175. old. (XII. Pótlék) 196. old. (XIII. Pótlék) 256, 282. Vámtarifa döntvények (1—38. szám) 12^ old. (39—55. szám) 43. old. (56-114. szám) 64. old. (115—128. szám) 93. old. (129-149. szám) 119 old. (150-163. szám) 136 old. (164-182. szám) 160. old. (183—192. szám) 179. old. (193-208. szám) 199. old. (209-235. szám) 259. old. (236—259 szám) 284. old. Kötelező joghatálylyal birő vámtarifális felvilágosítások (1—18) 96. old. 140. old. Magyarország és Ausztria, Németbirodalom, Belgium, Franczia. ország, Nagybritánia, Olaszország, Luxemburg, Németalföld, Peru. Oroszország, Svédország és Svájcz: kiegészítő vámok a czukorkivitel- jutalmazó országokból behozott czukor tárgyában 125. old. Az értékvámmal kezelendő vegyészeti segédanyagok és termékek átlagos kereskedelmi értékének jegyzéke 221. old. MAGYARORSZÁG ÉS AUSZTRIA: Oldal Vámtarifális felvilágosítások ......................................................... 266 AM ERIKAI EGYESÜLT-ÁLLAMOK : Sérült és könnyen romló árúk utáni vámelengedés................ 19 Vámtarifa d öntvények............................................ 19, 101, 126, 140, 292 A faanyag- és nyomdapapiros származásának igazolása .... 21 A Svédországból származó faanyag- és nyomdapapiros [utáni pőtvám eltörlése....................................................................... 21 A külföldön kijavított vagy átalakított, a személyes használatra való ruházatoknak és egyéb tárgyaknak vámkezelése ... 21 1*

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék