Közgazdasági Értesítő, 1912 (7. évfolyam, 1. kötet)

Tartalomjegyzék

TART AL OM JEGYZÉK. NEM HIVATALOS RÉSZ. Czikkek. Oldal A végeladások ügyének rendezése (külföldi törvényhozás) . . 1 A részvénytársasági alapon álló iparvállalatok terjedése ... 7 Kereskedőink szaktudása........................................................ ... . 59 A bulgár iparfejlesztés eredményei 63 A végeladások ügyének rendezése. (Hazai jogviszonyok.) ... 109 A tengerentúli export helyzete az 1911. évben ........................ 112 A z iparfelügyeleti intézmény Magyarországon 1.......................... 149 T örvényjavaslat az iparfejlesztésről Rumániában..................... 155 A posta közlekedési eszközei........................................................... 195 A z iparfelügyeleti intézmény Magyarországon II............................ 204 A végeladások ügye a magyar ipartörvényben és a vonatkozó joggyakorlat............................................................................... 243 A Vaskapu-csatorna hajó- és árúforgalma az 1911. évben . . . 250 A külön-biróság intézménye iparjogi ügyekben ............................ 287 A kisipar szervezése és a munkásbiztositás Rumániában . . . 294 A képes levelezőlapokról.................................................................. 341 Az olasz vasipar válsága..................................................................... 350 A z inastartás szabályozása.................................................................. 403 A Svájczban működő kereskedelmi utazókról............................... 410 K özutaink fejlesztése: I. Rész........................................................... 461 II. Rész........................................................... 505 III. Rész........................................................... 557 A világ aranytermelése 1911-ben....................................................... 466 A z uj közúti törvényjavaslat........................................................ 505 557 A közutak osztályozása...................................................................... 506 Oroszország és Rumánia versenye az Aldunán........................ 511 Közú ti közigazgatás........................... 557 A mezőgazdasági gépek jövője a délafrikai Unióban ..... 561 Kereskedelmi mérlegünk passzivitása............................................. 615 Argentína és Brazília a gazdasági fejlődés után............................ 608 1

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék